ZARZĄDZENIE NR 7/2023 w sprawie: stawek za wynajem placówek kultury