Zarządzenie nr 4 w sprawie stawek za wynajem placówek kultury