Zarządzenie nr 11 w sprawie stawek za wynajem placówek OKSiT