Informacja o nieważnieniu post. w cześci C 13.04.02022